Bán XE TẢI ISUZU VĨNH PHÁT 3T49 THÙNG BẠT – QHR650 động cơ mạnh mẽ, tiết kiệm xăng dầu số 1

Bán XE TẢI ISUZU VĨNH PHÁT 3T49 THÙNG BẠT - QHR650 động cơ mạnh mẽ, tiết kiệm xăng dầu số 1

Bán XE TẢI ISUZU VĨNH PHÁT 3T49 THÙNG BẠT – QHR650 động cơ mạnh mẽ, tiết kiệm xăng dầu số 1